Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussennlI. indien weergegeven door partner van afstammelingen in de rechte lijn *II. in andere gevallen
€ 0
€ 123.248 en hoger
€ 123.24810%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede van de investering is de de-afstand deze kolom verdedigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

VerkrijgerVrijstelling
Kinderen€ 5.363 per jaar
Kinderen tussen 18 en 40 jaar€ 25.731 eenmalig (en geïnduceerd € 53.602 tiener gebruikt voor studie)
Overige wijzen€ 2.147 jaar
Iedereen tussen 18 en 40 jaar€ 100.800 eenmalig (indonesie voor de eigen woning)

Vrijstellingen erfbelasting

VerkrijgerVrijstelling
Partner€ 643.194
Kinderen van de overledene€ 20.371
Zieke en / of gehandicapte kinderen€ 61.106
Kleinkinderen€ 20.371
Ouders€ 48.242
Overige wijzen€ 2.147

Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 643.194 wordt omgezet in een uitkering vrijgestelde pensioenrechten en / of lijfrente-uitkeringen worden opstelling. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen van de lijfrente-uitkering onder aftrekking van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt niet meer dan € 166.161.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is een waarde van € 1.071.987 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voorconsultants meer dan € 1.071.987 bestaan voor een meerdere van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt weergegeven, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die kan niet worden niet gedaan.

Zie ook Hulp bij het kiezen van een zorgverzekering
 

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.